info@urologycenter.ge     Call Us: 2 77-00-67, 568-12-36-36

ხელმძღვანელობა

ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრის სამედიცინო დირექტორი, ლავრენტ მანაგაძე.

გენერალური დირექტორი - გიორგი მანაგაძე